Dots and Dashes

(21” Ht. x 18 ¼” W.) Sashiko Patchwork Quilt with Japanese Vintage Kimono indigo kasuri and dark green border.